Portfolio > Retail Displays

Anthropologie Wayne, PA
fountain mobile
tissue paper, wire, shellac
2012